Följande två videoklipp av specialistpsykolog Tina Emet förklarar affektregleringsmodellen på ett mycket bra sätt:

 

Nu finns en lågaffektiv app! För information läs på sidan Pedagogiskt kapital