Välkommen!

Jag som driver företaget heter Helene Skoglund och har arbetat som legitimerad psykolog i drygt 15 år.

Som anställd har jag erfarenheter från olika verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar; barnhälsovård, elevhälsa samt barn- och ungdomspsykiatri. Inom ramen för anställningen i elevhälsan hade jag förmånen att få arbeta med såväl förskola som skola.

Det roligaste med psykologin är möjligheten att skapa begriplighet kring varför det blir som det blir och hur en kan förändra detta. För att skapa förändring i svåra situationer tar jag främst min teoretiska utgångspunkt i lågaffektivt bemötande. Jag ingår i ett nationellt nätverk för psykologer som arbetar med lågaffektivt bemötande. Nätverket initierades under 2011 av psykolog Bo Hejlskov Elvén, förgrundsgestalt i Skandinavien  för det lågaffektiva förhållningssättet

Jag erbjuder handledning, utbildning och föreläsningar till verksamheter som förskola-skola, LSS verksamheter, HVB hem. Välkommen att kontakta mig via formulär för mer information.